Denna 3D-rekonstruktion av en vaktel embryo – Består av mer än 1000 separata bilder vann Nikons tävling 2013 för fotografering i det lilla formatet ”Small world in motion competition 2013”. Videon visar en sekvens av ”virtuella” skär genom hela embryot med 10 dagar i ägget.Teknik:
Optisk tomografi, belysta med en blå LED-ljus (grön fluorescens)

Dr Gabriel G. Martins
Gulbenkian Institute of Science & CBA / Naturvetenskapliga fakulteten
Lissabon Universitet
Portugal