Rockstjärnan Bono från U2 intervjuas kring sin gudstro och Jesus. Hela intervjun var stor och har fått stor publicitet i USA och Irland. Gay Byrne är en legend i irländsk tv och troende. Programmet heter meningen med livet. Djupa frågor om religionen är en del av varje episod.

Bono och U2 har alltid haft en stark koppling till kristendomen. Gud och Jesus har ofta vävt sig in Bonos texter.