Den keltiska gåtan

Den keltiska gåtan

Ovanstående film från BBC: History of Britain

Öppet arkiv om kelterna ”den keltiska gåtan”
http://www.oppetarkiv.se/video/1471036/den-keltiska-gatan