Dokumentär som handlade om Somme och engelsmännens dåliga ledning kring strategierna hur man utformade hjälmen, material och deras långsamma stormningar mot kulsprute elden.