Journalisten Sven Anér och hans hypotes att Estonia sprängdes. Sven Anér har skrivit en bok om Estonia katastrofen med titeln ”Estonia Sprängdes” med utförligt refererat på svenska på de engelska dokumenten.