Intervju Thomas Schelling om nukleär spelteori

Professor   Thomas Schelling från National Security at University of Maryland Maryland
Han var specialist på nukleärspelteori. Schelling undervisade på Harvard och fick nobelpriset i ekonomi. Han var den första som myntade uttrycket ”collateral damage”  1961. I intervjun pratar han kärnvapen i Korea, Taiwan och under Kubakrisen.