John Pilger – kriget du inte ser

John Pilger om propagandan vid krig från första världskriget och PR. Hur propagandan och symboler används och krig säljs.