Vi har sett hur epidemin exploderat i Västafrika och det lär komma nya ebola utbrott och fler virus är att vänta i framtiden. Ebola kan infektera nästan alla typer av celler i kroppen. Sjukdomen kommer in olika organ och gör snabbt kopior av sig själv ofta i hjärta, lungor, lever, matsmältningssystemet, muskler och hjärna.

Exponentiell tillväxt?
Ebola viruset har i skrivandets stund spridit sig till minst fyra länder Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria. Man har även sett enstaka fall i USA och Spanien.
WHO säger att det kommer bli värre innan det blir bättre och professor Hans Rosling har reviderat sina ursprungliga prognoser kring smittan. Enligt en artikel i Economist fruktar WHO att det skulle kan bli 5000 och 10 000 nya fall i veckan från början av december.

En sak som gör smittan obehaglig är att den har en lång inkubationstid och den första symptomen är feber. Det finns minst fem olika typer av ebola. 7:e november 2014 berättade SVT att 5000 personer kan saknas i WHO:s redovisningen och dödligheten i Guinea låg på 70%.

Luftburen ebola är ”möjlig men inte trolig” enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC. Däremot kan den utvecklas och bli luftburen. Läs artikel

ebolag

Förhindra Ebola

Från olika officiella håll behövs krafttag för att förbättra infrastruktur och sjukvården i de drabbade länderna och isolering och behandling av patienter så att ebola inte sprids. WHO har olika grader av skydd beroende på vilken sjukdom som behandlas, och Ebola kräver den högsta skyddsnivån med skyddsutrustning. Skyddsåtgärder är utöver skyddsdräkt, spray med klorerat vatten, desinfektion av händer och skosulor mm. Man tror att den första som smittades var en pojke som lekte i ett ihåligt träd där han blev smittad av fladdermöss. Läs mer

Något som man inte pratat om speciellt mycket är hur människor begravs i många fattiga länder är det ovanligt med kremering eftersom det är en dyr metod vilket innebär att risken att smittan sprids ökar.

I USA har man valt att skärpa kontrollen på flygplatser och flyg från högriskländer och skolor har stängts.

I Sverige avvaktade man och Anders Tegnell motiverar det i en artikel i Aftonbladet med att man då stoppar hjälpen! Idag finns inte några direktlinjer från och till Västafrika från Sverige. De inför även karantänregler på upp till 21 dagar för hjälparbetare. Vid en smittspridning så finns det 3 stycken beredskaper: 1. stabsläge 2. förstärkningsläge och 3. katastrofläge enligt landstingets epidemiberedskapsplan som görs för de olika landstingen. Ladda ner Stockholms epidemiberedskapsplan

Ett intressant alternativ att se hur människor rör sig är att se hur mobiler används så att man kan koncentrera hälsoinsatserna där de mest behövs.

Behandlingar mot Ebola

Det finns inga godkända vacciner eller behandlingar, men en del forskning ser lovande ut. WHO siktar på att ha ett serum ute i november och vaccin tester i januari 2015 enigt en artikel i Guardian.

Okairos AG (GSK vaccinet)
Okairos AG utvecklas av US National Institutes of Health och GlaxoSmithKline från ett modifierat chimpanse-förkylningsvirus och ebola protein. Det produceras i Rom enligt GSK och kliniska försök kommer göras i Storbritannien och Mali.
David Vaughn, anvsarig på Glaxo FoU för den nordamerikanska Vaccinet hoppat att få ut Glaxos vaccin i afrikanska länder som drabbats hårdast av Ebola tidigast i januari 2015. 10 000 doser kan vara klara i december och om man får fram en framgångsrik vaccin är tanken att skala upp produktionen.

VSV-EBOV Vaccin
Utvecklas av Public Health Agency of Canada och det har skickats till US Walter Reed Army Institute of Research i Maryland för att testa med friska voluntärer och inom kort tid kommer det också göras försök på universitetssjukhuset i Schweiz, Tyskland, Gabon och Kenya. Vacinet omges av abolas membran. Resultatat väntas i slutet på december och om det är positiva resultat kommer vaccinering ske i januari 2015.
I Kanada har de påbörjat vaccinering av ebola på 40 personer och resultatet kommer presenteras i december 2014. Men ingen vet säkert om vaccinerna kommer fungera på människor.

Zmapp
Det finns experimentella mediciner som Zmapp som utvecklats av Leaf Biopharmaceutical Inc i San Diego. Medicinen beskrivs som en cocktail av antikroppar. Zmapp har inte har prövats i kliniska tester men prövats på den första amerikanen som fick sjukdomen. Företaget som ligger bakom säger sig ha skickat all medicin till Afrika. Medicinen bygger på tobaksplantor och de väntar på att nästa gröda ska växa.

Ett alternativ skulle kunna vara att använda blodserum från tillfrisknade patienter, som innehåller antikropparna som hjälpte dem bekämpa viruset. Sådant blod måste screenas för andra patogener och anpassas till mottagarnas blodgrupp. Läs mer

TKM-ebola
Är en medicin som har getts till missionären Richard Sacra.

Brincidofovir och favipiravir
Är antivirala läkemedel som testas mot ebola.

Tekmira Pharmaceuticals
Har sagt att de kommer börja begränsad tillverkning av produkter mot Ebola-Guinea viruset.

National Institutes of Health (NIH)
”NIH has been working on Ebola vaccines since 2001. It’s not like we suddenly woke up and thought, ’Oh my gosh, we should have something ready here’. Frankly, if we had not gone through our 10-year slide in research support, we probably would have had a vaccine in time for this that would’ve gone through clinical trials and would have been ready.” -Francis Collins, head of NIH

Bilden föreställer en man som blev drabbad av Ebola men som överlevde.

Om du vill stödja kampen mot Ebola besök Läkare utan gränser hemsida och ge en gåva!

Mer information och råd för hjälparbetare , symptom av ebola mm från CDC

 


 

Historiskt sett har mänskligheten drabbats av flera virus. Bland de värsta var spanska sjukan som slog till vintern 1918 och smittade 1/4 av alla svenskar och där 100 miljoner människor dog i världen.

Andra virus är asiaten, hongkonginfluensan och svininfluensan.