Carl som boxades med en björn som var hotfull mot hans lilla Chihuahua. Det var rätt modigt gjort av honom enligt The Worst-Case Scenario Survival Handbook så ger de rådet att ligga stilla och vara tyst om man vill undvika en björnattack.