Alzheimer som är den vanligaste formen av demens är svår att diagnostisera i ett tidigt skede eftersom det finns inga symptom, men amerikanska forskare har upptäckt att jordnötssmör kanske kan hjälpa till att upptäcka sjukdomen tidigt.


Vid University of Florida McKnight Brain Institute Center for Smell and Taste, upptäckte forskarna att patienter med tidigt stadium av Alzheimers sjukdom hade större svårigheter att lukta jordnötssmör när smöret var på ett kort avstånd från näsan än personer som var friska.
Enligt förstudien, är förmågan att lukta kopplade till den första hjärnnerven, som ofta är en av de första delarna som påverkas vid kognitiv försämring. I testet luktade deltagarna lite jordnötssmör en näsborre i taget.

Resultaten visade att alla 18 patienter med tidigt stadium av Alzheimers hade problem att lukta jordnötssmör med sin vänstra näsborre tills det var i genomsnitt 10 centimeter närmare näsan än samma test med höger näsborre.
Observera att det här testet inte är 100% säkert och den vetenskapliga metoden kan ifrågasättas så man bör vara försiktig ifall man utför samma test hemma.

Andra studier att upptäcka Alzheimer

Ett tvärvetenskapligt team av Northwestern University forskare och ingenjörer har utvecklat en icke-invasiv MRI tillvägagångssätt som kan upptäcka sjukdomen hos levande djur. ”Vi har en ny hjärnavbildningsmetod som kan upptäcka toxinet som leder till Alzheimers sjukdom. Läs mer