Vattenminne: Dokumentär om Nobelpristagaren Luc Montagnier, Vatten minne är den påstådda förmågan hos vatten att kvarhålla ett minne ämne som tidigare varit upplöst även efter ett godtyckligt antal seriespädninga. Det har hävdats vara en mekanism genom vilken homeopatiska läkemedel fungerar men hypotesen har fått mycket kritik inom den etablerade forskningsvärlden.
Orginaltitel: Water Memory