Harvard – öppna online kurser

Harvard: Open Learning Initiative, gratis kurser i allt från grekisk civilisation till abstrakt algebra.
Du ser alla kurserna på: http://online-learning.harvard.edu/

Läs kurs beskrivning för poesi i Amerika

Kina om världens största och äldsta styrelseform. Kursbeskrivning