Hajj till mecka

Mecka, födelseplatsen för islam, är platsen för ett av världens största religiösa sammankomst. Hajj är den ultimata handling av hängivenhet för de 1,2 miljarder människor som utövar islam. Det är en årlig pilgrimsfärd som är en av de 5 religiösa plikter som varje muslim ska utföra.

Bono om sin tro på Jesus

Rockstjärnan Bono från U2 intervjuas kring sin gudstro och Jesus. Hela intervjun var stor och har fått stor publicitet i USA och Irland. Gay Byrne är en legend i irländsk tv och troende. Programmet heter meningen med livet. Djupa frågor om religionen är en del av varje episod.